پرسش خود را بپرسید

" نقش می‏بینی که در آیینه ‏ای است * نقش تست آن نقش آن آیینه نیست‏" منظور از "آیینه" چیه؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٣٨٠

در شعر 

" نقش می‏بینی که در آیینه ‏ای است * نقش تست آن نقش آن آیینه نیست‏"

 منظور از "آیینه" چیه؟

١,٣٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٨

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی بیت:
تو در یک آیینه ، عکس خود را می بینی . مسلماََ آن عکس و تصویر به تو تعلّق دارد و از آن آیینه نیست . [ یعنی نقشی که از یک شیء در آینه منعکس می شود . غیر از حقیقتِ آن شیء است . چنانکه حالِ ظاهرِ من ، غیر از حالِ باطن من است . وقتی حال ظاهر من اینگونه باشد . ببین حال باطن من چیست ؟ ]

تاریخ
٧ ماه پیش

سراینده آیینه را، که بازتاب دهد انچه پیش روی اوست، اشکارساز آینده بکار برده که بگوید فردای تو بازتابی از  کردار امروز توست و نه خواست روزگار که بدانی انچه کنی، به خود کنی.

آینه:اشکارنده ی آینده، نشانی از فردای پیش رو.

آیینه از بن-واژه آمدن.

آیینه: آی+ینه.

٢,١٢٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٢
تاریخ
٧ ماه پیش

منظورش خود آینه است :)

.

برای مثال ، تو در یک آیینه ، عکس خود را می بینی . مسلماََ آن عکس و تصویر به تو تعلّق دارد و از آن آیینه نیست . [ یعنی نقشی که از یک شیء در آینه منعکس می شود . غیر از حقیقتِ آن شیء است . چنانکه حالِ ظاهرِ من ، غیر از حالِ باطن من است .

.

https://didarejan.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86/#acc-1-22-d

١,١٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
١٦
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما