پرسش خود را بپرسید

هم خانواده تشکیل

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٨١٤

هم خانواده تشکیل 

چجوری من گیج شدم

٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

شکل(ریخت)، تشکل(سازمان)، شکیل(خشکل)، متشکل(ساخته شده) 

از این واژگان بیگانه دوری جستن سزاست. 

٢,٠٥٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٢
برنزی
١١
تاریخ
٥ ماه پیش

درود 

متشکل، شاکله ،شکیل،تشکل،شواکل،شکول،اشکل

١٢,١٠٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٠
برنزی
٢٠٣
تاریخ
٥ ماه پیش

درود

اشکال ،،شکل ،،تشکیل

از یک ریشه هستندحروف اصلی هم پشت سر هم است 

در معنا هم نزدیکی دارند

١٢,١٠٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٠
برنزی
٢٠٣
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما