پرسش خود را بپرسید

ضرب المثل "زیره به کرمان برده"

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٣٩٩

سلام .ضرب المثل 

"زیره به کرمان برده"

چه جاهایی بکار میره ؟

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

زیره سوغات کرمان است و اگر کسی بخواهد سوغات شهریار برای اهل آن شهر ببرد کاری بی ارزش انجام داده و بهتر است این کار را انجام ندهد . 

اگر کسی بخواهد دانش  اندک خود را درباره ی موضوعی در برابر یک دانشمند یا استاد آن رشته  نشان دهد  مثل این است که زیره به کرمان می برد 

٧٩,٣٠٢
طلایی
٦١
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
٢٠٧
تاریخ
٤ ماه پیش

وقتی که کسی کار بیهوده ای انجام میده این ضرب المثل استفاده میشه

٢١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩
تاریخ
٣ ماه پیش

معادل

جلوی قاضی و معلق بازی

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

درود 

 رنج و زحمت بیهوده ،،بیهوده کاری

١٠,٣١٠
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٣٣
برنزی
١٧٧
تاریخ
٤ ماه پیش

یعنی کار بیهوده و اضافی انجام دادن (چیزی رو جایی ببری که اونجا به وفور پیدا میشه)

مثل اینکه بری ایتالیا و با خودت پیتزا ببری

٤,٠٨٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٤
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما