پرسش خود را بپرسید

معنی جملات و کلمات زیر

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١١٠

- ما استثنای بزرگی قائل شدیم

-احساس کرد کم کم در خلسه فرو میرود 

-خلسه

-قائل

-استثنای

٣٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

خلسه=حالت خواب و مستی وچرت

قایل،گوینده،مقر،معترف،معتقد

استثنا،بجز،الا،مگر،جدای،غیر از

 استثنا قایل شدن ،فرق گذاشتن ،،تبعیض قرار دادن،برتری دادن  ،معتقد نبودن به عدل

١٥,٣١٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤١
برنزی
٢١٤
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما