پرسش خود را بپرسید

معنی (مهار احساسات)

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
٢٣١

معنی

مهار احساسات 

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

خویشتنداری می تواند  واژه ی شایسته برای مهار احساسات باشد ، احساسات  واژه ای تازی است که جمع احساس است و در برگیرنده ی هر نوع واکنش روحی به رخدادهای پیرامون است مانند ، خشم ، ترس ، هیجان و .... و مهار احساسات  یعنی اینکه فردی بتواند در زمان اینگونه احساسات پاسخ درخور عقلانی  به آن ها بدهد . 

١١٥,٧٦٦
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٥
برنزی
٤٥٤
تاریخ
٧ ماه پیش

درود

«خویشتن داری »دوری از انجام واکنش در برابر کنش هست که همان صبر و احتمال ، شکیب، بردباری وارام و سکون و قرار  است 

١٦,٤٢٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٤٥٠
برنزی
٢١٨
تاریخ
٨ ماه پیش

تقریباً یعنی همون کنترل احساسات.

مهار کردن : مطیع کردن، کنترل کردن، رام ساختن، تحت سلطه خود درآوردن، در اختیار گرفتن، …

احساسات هم مثل ترس، غمگینی، عصبانیت، تعجب، شادی، عشق، …

جمله های مثال↓

مهار احساسات گوناگون

مهار احساسات ناخواسته

چطور احساسات ناخوشایند را مهار کنیم؟

توانایی کنترل و مهار احساسات، از آن چیزی که فکرش را می‌کنید مهم‌تر است.

خویشتنداری به معنی تفکر و مهار احساسات و امیال در هنگام واکنش یا تصمیم گیری است.

منابع:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Emotion_classification

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/فهرست_احساسات

٣,٩٢٣
طلایی
١
نقره‌ای
٦٧
برنزی
٢٩
تاریخ
٨ ماه پیش

معنیش میشه کنترل احساسات

٣٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما