پرسش خود را بپرسید

فرمول شیمیایی AL2O3 برای چه ترکیبی میشه ؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٥١

سلام .

فرمول شیمیایی AL2O3  برای چه ترکیبی میشه ؟

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٣

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Al2O3 فرمول شیمیایی ترکیب آلومینیم اکسید است.

تاریخ
٣ ماه پیش

درود.

Al2O3  فرمول شیمیایی ترکیب آلومینیوم اکسید (بوکسیت) می باشد.

٤٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
٦
تاریخ
٤ روز پیش

اکسید آلومینیوم یا آلومینا

٣,٥٠٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٢
تاریخ
٣ ماه پیش

آلومینیوم اکسید

١٨,٠٤٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٦
برنزی
١١٦
تاریخ
٣ ماه پیش

آلومینیوم اکسید

٥٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

نامش یا رده دسته بندیش؟ نامش الومینوم اکسیده که در فارسی گاهی اکسید آلومینیوم میگنش و در دسته جامدهای یونی میشینه. 

١,٨٩١
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما