پرسش خود را بپرسید

"VC" در دنیای کسب و کار مخفف چیه؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢٧٢

سلام 

"VC"

 در دنیای کسب و کار مخفف چیه؟

٢,٦٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢٩

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

VC مخففی است که بسته به متن می تواند معانی مختلفی داشته باشد. در دنیای تجارت، VC مخفف سرمایه گذاری خطرپذیر( venture capital) است. سرمایه گذاری مخاطره آمیز نوعی تامین مالی است که توسط سرمایه گذارانی که به عنوان سرمایه گذاران خطرپذیر شناخته می شوند، به شرکت ها یا استارت آپ هایی که پتانسیل رشد بالایی دارند در مراحل اولیه ارائه می شود. سرمایه گذاری خطرپذیر شامل سرمایه گذاری در این شرکت ها در ازای سهام یا سهام مالکیت است.

٣٠٤,٨٣٧
طلایی
٢٠٧
نقره‌ای
٣,٤٤٥
برنزی
٢,٠٤٤
تاریخ
٧ ماه پیش

Venture Capital

Venture = خطرپذیر، ریسک پذیر

Capital= سرمایه

١١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٧ ماه پیش

 سرمایه گذاری خطرپذیر Venture capital

تاریخ
٧ ماه پیش

venture capital

سرمایه گذاری ریسک پذیر

٣١,٩٤٤
طلایی
١٠
نقره‌ای
١٠٣
برنزی
٨٤
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما