پرسش خود را بپرسید

" be humble" یعنی چی؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢٤٩

سلام دوستان .

" be humble" 

یعنی چی؟

١,٩١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٣

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Be humble :متواضع باش / فروتین باش

٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

humble یعنی خاشع، فروتن و خاکی

٤١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٦ ماه پیش

متواضع باش

٣,٠١٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢٦
برنزی
٢٧
تاریخ
٧ ماه پیش

فروتن باش، متواضع باش

تاریخ
٧ ماه پیش

منظورتون be humble بر وزن bitch sit down
ا be humble هست؟

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

فک کنم جواب درستم فرو تنی باشه دوست من . ممنون

-
٧ ماه پیش

یعنی خاکی باش

متواضع باش

١١,٦٤٢
طلایی
١٢
نقره‌ای
١٧٩
برنزی
٢٧
تاریخ
٧ ماه پیش

متواضع و فروتن باش.             

٣١,٩٣٤
طلایی
١٠
نقره‌ای
١٠٣
برنزی
٨٤
تاریخ
٧ ماه پیش

متواضع و فروتن باش .......

٣٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٨
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما