پرسش خود را بپرسید

" be humble" یعنی چی؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٨٤

سلام دوستان .

" be humble" 

یعنی چی؟

٧٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٦

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Be humble :متواضع باش / فروتین باش

٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

humble یعنی خاشع، فروتن و خاکی

٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

متواضع باش

١,١٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٣
تاریخ
٣ ماه پیش

فروتن باش، متواضع باش

تاریخ
٣ ماه پیش

منظورتون be humble بر وزن bitch sit down
ا be humble هست؟

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

فک کنم جواب درستم فرو تنی باشه دوست من . ممنون

-
٣ ماه پیش

یعنی خاکی باش

متواضع باش

٣,٥٠٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٢
تاریخ
٣ ماه پیش

متواضع و فروتن باش.             

٢٩,٦٧٢
طلایی
٩
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٧٤
تاریخ
٣ ماه پیش

متواضع و فروتن باش .......

١٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما