پرسش خود را بپرسید

کمبوجیه کیست در چه سلسله ای زندگی می کرد؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢٦٥

کمبوجیه کیست در چه سلسله ای زندگی می کرد؟

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

کمبوجیه اول پدرکورش وکمبوجیه دوم فرزندذکور

کورش وازسلسله هخامنشیان بود

تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما