پرسش خود را بپرسید

حال و هواش زد به سرم یعنی چی؟

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
١١٥

وقتی میگن حال و هواش زد به سرم دقیقاً یعنی چی ؟

١٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

آرزو، تمنا، خواهش،هوس، طمع ومیل چیزی یا کسی یا جایی را کردن.باری ،میشودگفت احساس دلتنگی کردن

١,٧٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

حال که همون وضعیت کلی جسمی و روحیه

هوا یعنی خواستن، عشق، طرفداری،هوس،در اینجا هوس و خواستن

 ، زد به سرم یعنی  از مغز من خارج نمیشه این فکر یا این حالت

اصطلاحات نزدیک:

زده به سرت! : مغزت رو خراب چیزی خراب کرده، اعم از ضربه فیزیکی یا ضربه روحی وروانی

هواتو کردم: دلتنگ تو شدم، هوس دیدن تو را دارم.

٤,٣٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

به یاد کسی\چیزی\جایی  افتادن یا دلتنگ  کسی\چیزی\جایی  شدن.

٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما