پرسش خود را بپرسید

منظور شهریار از "سروری شدم" تو بیت "سروی شدم به دولت آزادگی که سر با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم"

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢٧٨

منظور شهریار از

 "سروری شدم" 

تو بیت 

"سروی شدم به دولت آزادگی که سر  با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم"

 چیه ؟

١,٦٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٤

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سروی شدم به دولت آزادگی که سر * با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم

سرو: درختی که به علت کشیده و صاف بودن، نماد آزادگی و سر خم نکردن است، و در ادبیات غنایی بیشتر استعاره از قامت معشوق است. سرو همچنین میوه ندارد:

به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی‌آری *  جواب داد که آزادگان تهی‌دستند (سعدی)

دولت:  بخت،  ثروت، دولت آزادگی: اضافه تشبیهی، فرو آوردن سر: گردن نهادن و طاعت پذیرفتن، با کس: به کس

٩,٤١٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨١
تاریخ
٧ ماه پیش

در ادبیات فارسی سرو به آزادگی زبانزد است ، و آزادگی در ترکیب دولت آزادگی نشانه ی همین خصوصیت است .

١١٥,٧٠١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٣
تاریخ
٧ ماه پیش

درود

سرو نماد رهایی و آزادی و بی قید و بندی و بی تعلقی ست

١٥,٣٢٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤١
برنزی
٢١٤
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما