پرسش خود را بپرسید

" حق ارتقاق" در متون حقوقی به چه معناست؟

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٣٢

" حق ارتقاق"

 در متون حقوقی به چه معناس؟

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

حق ارتفاق اختصاص به زمین دارد و آن دسته از حقوقی است که برای شخص، در ملک دیگری وجود داشته باشد؛ مثلاً در زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد. در این صورت صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند از استفاده همسایه جلوگیری کند.

١٥,٣٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما