پرسش خود را بپرسید

منظور از on board the ship Manhattan در جمله ی چیه؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٥٨

Olympic champion Jesse Owens is jumping hurdles on board the ship Manhattan.

منظور از on board the ship Manhattan چیه؟

٣١,٦٩٣
طلایی
١٠
نقره‌ای
١٠٣
برنزی
٨٤

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

On board the ship Manhattan  به این معنی است که جسی اونز در حالی که در کشتی منهتن بود از موانع می پرید. عبارت on board  برای نشان دادن اینکه کسی یا چیزی در کشتی، قطار یا هواپیما است استفاده می شود. در این مورد، جسی اوونز در کشتی منهتن در حالی که در حال پرش با موانع بود حضور داشت.

٢٨٥,٨٩٥
طلایی
١٨٧
نقره‌ای
٣,٣٧٧
برنزی
١,٩٦٣
تاریخ
٧ ماه پیش

اصطلاح on board  یعنی سوار  کشتی یا غیره بودن یا شدن. قهرمان پرش با مانع المپیک مسافر کشتی منهتنه 

١١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما