پرسش خود را بپرسید

معنی تخصصی اصطلاح Hadamard

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٩٤

معنی تخصصی اصطلاح زیر:

 Hadamard

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این یک اصطلاح تخصصی در علم‌ودانش ِ "ریاضیات‌محض" است.

معادل فارسی این اصطلاح:

"ماتریس مُزدَوج"  یا  "ماتریس وابسته"

١٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما