پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه ی خاصه قرابت چیست

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٣٦٥

معنی کلمه ی خاصه قرابت 

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنیش میشه اللخصوص خویشاوندان

به معنای مخصوصا خویشاوندی

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

اللخصوص خویشاوندان

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

خاصه یعنی خصوصاً 

قرابت یعنی نزدیکی یا خویشاوند 

پی می تواند به معنی خصوصا نزدیک یا خصوصا فامیل بکار رود 

٢,١٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٨١
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما