پرسش خود را بپرسید

ترجمه متن انگیزشی You're paying a price by seating there being miserable.You might say "well, the devill I know is better than the one I don't."

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢١٠

Could 1 be as good as person "X"?

it's like, not the right question.

The right question is could you be slightly better tomorrow than your currently flawed self.

And the answer to that is if you have enough humility to set the bar properly low,then you could be better tomorrow than you are today.

And you might say, well, what's the right way of being in the world?If there is such a thing and it's not acting according to a set of rules.it's attempting continually to transcend the flawed thing that you currently are.And what's so interesting about that is that the meaning in life is to be found in that pursuit.

So  I've been laying that out in these discussions too, because it`s saying,well, the fundamental issue is that life is tragic and difficult,very tragic and difficult for everyone and it's .also tainted by malevolence

٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عبارت You're paying a price by seating there being miserable به این معنی است که فرد تصمیم می گیرد با ماندن در مکان یا موقعیت خاصی، سختی و رنج یا بدبختی را تحمل کند. این نشان می‌دهد که ممکن است جایگزین‌های بالقوه بدتری وجود داشته باشد، اما فرد تصمیم گرفته است که وضعیت فعلی به آینده نامعلوم یا نامشخص ترجیح داده شود.

عبارت the devil you know is better than the one you don't یک اصطلاح رایج است که به معنای انتخاب یک موقعیت آشنا، هرچند ناخوشایند، به جای ناشناخته و بالقوه بدتر است. این نشان می دهد که اگرچه وضعیت فعلی ممکن است ناخوشایند باشد، حداقل قابل پیش بینی و مدیریت است، در حالی که جایگزین ناشناخته می تواند بسیار بدتر باشد.

٣٠٠,٦٠١
طلایی
٢٠٣
نقره‌ای
٣,٤٢٩
برنزی
٢,٠١٩
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما