پرسش خود را بپرسید

معنی pink children در این متن

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٩٠

Captain Bentick was a family man, a lover of dogs and pink children and Christmas. 

از کتاب 

the moon is down. 

٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 روشی شاعرانه برای توصیف معصومیت و زیبایی کودکان یا شادی و خوشحالی آنها برای والدین و دیگران. به شعر زیر توجه فرمایید؛

Pink children are the flowers of life They bloom and grow with love and light They fill the world with laughter and grace They make it a better and brighter place

٢٧٩,٩٦٧
طلایی
١٨٠
نقره‌ای
٣,٣٦٧
برنزی
١,٩٣٣
تاریخ
٧ ماه پیش

Since at least the 19th century, the colours pink and blue have been used to indicate gender, particularly for babies and young children.


معمولا برای بیان جنسیت بچه ها در  اشعار و متون ادبی، صورتی نمادی از دختر ها  و آبی نمادی از پسر ها بوده است

٤٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩
تاریخ
٧ ماه پیش

با سلام.

در گذشته، انگلیسی زبان از صفت pink برای اشاره به افرادی که مورد علاقه قلبی آنان بودند، استفاده می کردند.

پس:

 Pink children = بچه های عزیز، فرزندان دلبند، عزیزان ما، پاره های جگر ما، نور چشمان ما و ......

٢٢٥,٠٢٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٧ ماه پیش

دوستدار فرزندان 

For many, many years, the colour pink has been used to symbolise love, femininity and being sensitive in many cultures around the world

٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٣
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما