پرسش خود را بپرسید

اصطلاح حقوقی "تبادل لوایح" یعنی چی؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٤,٦١٨

سلام روز بخیر 

اصطلاح حقوقی

 "تبادل لوایح" 

یعنی چی؟

١,٠٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام تبادل لوایح  اصطلاحی حقوقی است ، و در کتاب قانون آیین دادرسی مدنی در بخش  تجدید نظر خواهی آمده است ، و به آن معنا است که پس از  صدور رای در پرونده های حقوقی و خانواده ممکن است یک یا چند تن از اصحاب دعوی (طرفین پرونده )نسبت به رای صادره دادخواست تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی تقدیم کنند که مدیر دفتر دادگاه  ، با بررسی دادخواست تجدید نظر و یا فرجام دادخواست و پیوست های آن را برای طرف مقابل که تحدید نظر خوانده. نام دارد می فرستدو در اخطاریه  قید می نماید. (نسخه دوم دادخواست و ضمایم تجدید نظر خواهی ،فرجام خواهی برای شما ارسال می گردد چنانچه پاسخی دارید ظرف مهلت ده روز به این دادگاه کتبا اعلام نمایید به این اخطاریه تبادل لوایح   می گویند )پاسخ داده به این اخطاریه اختیاری است ‍

١٠٢,٠٠١
طلایی
١١٢
نقره‌ای
٢٣٢
برنزی
٣٠٤
تاریخ
٦ ماه پیش

ادامه از قبلی ...

پس از ارسال اخطار تبادل لوایح  ظرف ده روز  طرف مقابل چه پاسخ بدهد. و یا ندهد مدیر دفتر پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می کند .

١٠٢,٠٠١
طلایی
١١٢
نقره‌ای
٢٣٢
برنزی
٣٠٤
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما