پرسش خود را بپرسید

"an overnight success" چی معنی میده ؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٥٥

سلام وقت بخیر 

"an overnight success"

  چی معنی میده ؟

١,٠٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧١

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یعنی موفقیت یک شبه

این عبارت برای  شخصی به کار میره که در زمانی کوتاه بسیار موفق میشه و به نظر میرسه که این موفقیت رو خیلی ناگهانی و به اصطلاح یک شبه به دست اورده. اما واقعیت چیز دیگه ست.

در واقع اون فرد در یک دوره طولانی  بسیار تلاش کرده و سختی کشیده و نتیجه‌ی اون تلاش‌ها این موفقیت هست که به دست اورده. که در ظاهر یک موفقیت یک شبه به نظر میرسه.

٢٥,٦٧٨
طلایی
١٢
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
١٢٠
تاریخ
٣ ماه پیش

overnight  : یک‌شبه، ناگهان 

success :  موفقیت 

overnight success

موفقیت سریع، به سرعت موفق شدن

Someone or something that rapidly becomes successful and famous.

You might think I'm an overnight success, but I've actually been working in the fashion industry for the past 10 years.

The show was an overnight success.

The book was an overnight success.

The band became an overnight success.

منابع :

https://www.koobdar.ir/language/definition/success

دیکشنری های انگلیسی Macmillan  ، Kernerman ، آریانپور ، بیاموز

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary

https://idioms.thefreedictionary.com/overnight+success

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/overnight

https://www.ldoceonline.com/dictionary/overnight

٣,٥٨٧
طلایی
١
نقره‌ای
٦٦
برنزی
٢٦
تاریخ
٣ ماه پیش

The phrase “an overnight success” is an idiomatic expression that refers to a person or thing that becomes successful very quickly, seemingly out of nowhere. It is often used to describe someone who has achieved a high level of success in a short amount of time, but who may have actually worked hard for years to get to that point.

یک عبارت اصطلاحی است که به شخص یا چیزی اشاره دارد که خیلی سریع و ظاهراً ناگهانی و یهویی موفق می شود. اغلب برای توصیف فردی که در مدت زمان کوتاهی به سطح بالایی از موفقیت دست یافته، استفاده می شود، اما ممکن است آن شخص در واقع سال ها برای رسیدن به آن نقطه سخت تلاش کرده باشد.

  1. The band’s first album was an overnight success, but they had actually been playing together for years.

  2. The author’s debut novel was an overnight success, but she had been writing for years before it was published.

  3. The app developer’s new game was an overnight success, but he had been working on it for months before it was released.

١٥٣,٠٧٥
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,١٨٤
برنزی
٩٨٣
تاریخ
٣ ماه پیش

موفقیت یک شبه( ره صدساله رو یک شبه رفتن)

تاریخ
٣ ماه پیش

یک‌شبه به موفقیت  رسیدن  ( منظور نتیجه بزرگ در  مدت کوتاه گرفتنه) 

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

something that becomes successful very quickly

یک شبه موفق شدن

همون که میگیم : ره صد ساله رو یک شبه پیمودن

١٨,٠٢٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٦
برنزی
١١٦
تاریخ
٣ ماه پیش

به معنی "موفیقت یک شبه"

١,٨٣٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٢
برنزی
٦
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما