پرسش خود را بپرسید

ترجمه جمله You write in the book " There's no faith and no...

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١٥٩

You  write in the book " There's no faith and no

Courage and no Sacrifice in doing what is expedient"

what do you say to Those viewers that don't pursue

their dreams and are locked in their careers

because they're too afraid to take risks and

pursue something meaningful?

٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

شما در کتاب نوشتید”ایمان، شجاعت و فداکاری در انجام آنچه به صلاح و مصلحت فرد است دیده نمی شود. “ شما به ان دسته از خوانندگان که رویاهای خود را کنار گذاشته اند و در حرفه ی خود بخاطر ترس زیاد از ریسک کردن و دنبال کاری معنادار رفتن ، غرق شده اند،  چه دارید بگویید؟ 

١,٨٧٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٣
برنزی
٦
تاریخ
٨ ماه پیش

تو در کتاب بنویس  که هیچ ایمان و شجاعت و فداکاری ای در کاری که انجام دادنش سودمند است وجود ندارد. به اون بینندگانی که رویاشون رو دنبال نمیکنند و خودشون رو در شغل هاشون حبس کردن به خاطر اینکه میترسن که خطر کنن و دنبال چیز با مفهومی برن چه داری که بگی؟

٢٩٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٠
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما