پرسش خود را بپرسید

حوض بود با چهل پله هر پله چهل لونه موش هر لونه موش چهل بچه موش

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٨١١

یک حوض بود با چهل پله هر پله چهل لونه موش هر لونه موش چهل بچه موش جوابش چی میشه؟؟؟

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

۴۰×۴۰×۴۰=۶۴۰۰۰ موش

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

مگه توی حوض موش زندگی میکنه؟؟؟؟

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

۴۰×۴۰×۴۲=۶۷۲۰۰

ساکن هر لونه با پدر مادرشون ۴۲ تاست

١٣,١٧١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٧ ماه پیش

۴۰×۴۰×۴۰=۶۴۰۰۰ 

تعداد بچه موش ها  :۶۴۰۰۰

تاریخ
٧ ماه پیش

40×40×40=64000

ما بباید اول هر پله رو حساب کنیم یعنی 40×40  که جواب میشه 1600

و بعد دوباره ضربدر  40می کنیم چون 40   پله داریم

پس جواب میشود 64000

تاریخ
٧ ماه پیش

چهل وشش هزار و چهارصد ۴۶۴۰۰

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

اونجایی که موش لونه ش چندتا ورودی داره فرض بر این میگیریم تو هر پله یه راه داره

پس این ۴۰ پله و ۴۰ لونه موش میشه ۱ لونه موش

۴۰تا توله دارن خودشونم که ۲تان میشه ۴۲

-
٧ ماه پیش

پاسخ شما