پرسش خود را بپرسید

moral stake به چه معناست؟

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١٣٦

Late that night, when Jodi  read the memo in full, the moral stakes of the investigation suddenly transformed and expanded.
What had once been a historical corrective suddenly seemed a far more
urgent pursuit.

منظورش مسئولیت اخلاقیه؟؟

١,١٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
١٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اواخر همان شب، وقتی جودی یادداشت را به طور کامل خواند، تعهد اخلاقی اش نسبت به تحقیق  بیشتر شد و شکل تازه ای به خود گرفت. 

این تعهد اخلاقی که زمانی بنظر می رسید یک اهرم بازدارنده در طول تاریخ بوده حال ناگهان به پیگیری فوری نیاز داشت.

١,٨٧٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٣
برنزی
٦
تاریخ
٨ ماه پیش

بسیارعالی. سپاس

-
٨ ماه پیش

منظورش عواقب و پیامدهای اخلاقیه

١٢١,٥٧٨
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦٦
برنزی
٢٥١
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما