پرسش خود را بپرسید

معنی جمله ᴋᴇᴇᴘ ʏᴏᴜʀ ᴇxᴘᴇᴄᴛᴀᴛɪᴏɴꜱ ʟᴏᴡ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ'ʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴅɪꜱᴀᴘᴘᴏɪɴᴛᴇᴅ

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٤٥

معنی جمله زیر:

ᴋᴇᴇᴘ ʏᴏᴜʀ ᴇxᴘᴇᴄᴛᴀᴛɪᴏɴꜱ ʟᴏᴡ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ'ʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴅɪꜱᴀᴘᴘᴏɪɴᴛᴇᴅ

٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Keep your expectations low and you will never be disappointed.

(سطح) توقعاتت رو پایین نگه دار و (اینطور) هیچوقت ناامید نمی‌شی.

٣,٥٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٦٦
برنزی
٢٥
تاریخ
٣ ماه پیش

سطح توقعت را پایین نگه دار تا هیچ وقت نامید نشی.

٢١١,٨٨٦
طلایی
٦٧
نقره‌ای
٨٩٢
برنزی
٩٥٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما