پرسش خود را بپرسید

متضاد هم آوا برای اجبار و انتخاب/اختیار

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١٤٠

برای دو کلمه اجبار و انتخاب(اختیار هم میشه) متضاد انگلیسی که rhyme داشته باشه لازم دارم. جمله مد نظر ( آیا این پویایی یک اجبار است یا انتخاب/اختیار؟)

١٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

selection and subjection

در متون ادبی انگلیسی این دو کلمه گاهی باهم اومدن و "ثنویت" داشته‌ند. گرچه subjection به‌طور دقیق معنی اجبار نمی‌ده اما مجازاً می‌تونه اون معنی رو داشته باشه.

٩,٤١٤
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨١
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما