پرسش خود را بپرسید

ترجمه جمله If the enemy's dispositions are visible..‌

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٢١٦

If the enemy's dispositions are visible, we can make for him in one body

کمک میکنید لطفا😭

١,٣٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣٣

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اگر آرایش نظامی دشمن مشخص باشد، میتوانیم در قالب یک نیروی واحد (یک ارتش هماهنگ و متحد)  به او حمله کنیم.

منظورش از آرایش دشمن، همون نحوه استقرار و استراتژی دشمن توی جنگه. 

منظور از in one body  یعنی همه سربازان داخل ارتش،  هماهنگ و متحد عمل کنند. دقیقا مثل اعضای یک بدن که همگی هماهنگ و متحد با هم انجام وظیفه میکنند.

١٢٠,٣٥٢
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦٦
برنزی
٢٤٨
تاریخ
٦ ماه پیش

این نقل قول از هنر جنگ، یک رساله نظامی چینی است که توسط سون تزو در قرن پنجم قبل از میلاد نوشته شده است. در این نقل قول، سون تزو وضعیتی را توصیف می کند که در آن ارتش می تواند در صورت مشاهده آرایش/ ترکیب دشمن، حمله مستقیمی به دشمن انجام دهد. او پیشنهاد می‌کند که در صورت مشخص شدن آرایش/ ترکیب دشمن، ارتش مهاجم می‌تواند نیروهای خود را متمرکز کند و بدنه‌ای متحد برای حمله به دشمن بسازد. این امر دشمن را مجبور می‌کند تا نیروهای خود را تقسیم کند تا از هر منطقه در برابر حمله محافظت کنند.

٢٥٣,١٥١
طلایی
١٥٣
نقره‌ای
٣,٢٧١
برنزی
١,٧٠١
تاریخ
٦ ماه پیش

اگر آرایش دشمن قابل‌رؤیت هست، ما می‌توانیم در یک گروه به سمت او برویم.

٣,٨٥٣
طلایی
١
نقره‌ای
٦٧
برنزی
٢٨
تاریخ
٦ ماه پیش

اگر وضع  دشمن آشکار باشد میتوانیم به  شکل یک نیروی متحد به سمت آن حرکت کنیم.
make for : حرکت کردن ، عازم شدن 
in one body : as a unified force به شکل متحد

٢٣٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما