پرسش خود را بپرسید

معنی این کلمه چیستcohort studies این جمله چه معنی میدهد؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٣٦

They identified 16 studies 
(12 case-control and 4 cohort studies) and found a 9% risk increase per 5 years of night shift work exposure in 9 case-control studies, but not in the 3 included cohort studies (RR: 1.01; 95% CI: 
0.97–1.05). They concluded that the findings indicate insufficient evidence for a link between night 
shift work and breast cancer. Another systematic review and meta-analysis of 15 studies by Kamdar 
et al. (2013) ended in a quite similar conclusion that there is only weak evidence that night shift 
work increases the risk of breast cancer (pooled RR for every night work: 1.21; 95% CI: 1.00–1.27). 
Both of the reviews highlighted the apparent methodological weaknesses of the studies and called 
for better exposure assessment and the need for objective prospective exposure measurement in 
future studies.

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تحقیقات  کوهورت نوعی طرح تحقیقاتی است که از گروهی از افراد پیروی می کند که ویژگی یا تجربه مشترکی را در یک دوره زمانی مشترک دارند.  

این طرح تحقیقاتی  اغلب برای مطالعه اثرات مورد مواجهه یا مداخلات خاص (رفتار  های خاص برای پیشگیری پدیده‌ای نا مطلوب )  بر پیامدهای سلامتی استفاده می شوند.

  به عنوان مثال، یک تحقیق کوهورت می تواند خطر ابتلا به سرطان را در بین افراد سیگاری و غیر سیگاری در طی چندین سال مقایسه کند.

در پاراگرافی که ارائه کردید، تحقیقات  کوهورت با تحقیقات  کیس-کنترل که نوع دیگری از طرح تحقیقاتی است مقایسه می‌شود.

 ( کیس کنترل افراد مبتلا به یک بیماری یا پیامد (case) را با افرادی که آن را ندارند(control)  مقایسه می‌کند)

  تحقیقات  کیس-کنترل معمولاً گذشته‌نگر هستند، به این معنی که آنها به مواجهه‌ها یا رویدادهای گذشته نگاه می‌کنند

 در حالی که تحقیقات  کوهورت می‌توانند آینده‌نگر باشند، به این معنی که افراد را در زمان به جلو دنبال می‌کنند.

این پاراگراف نتایج یک بررسی سیستماتیک را خلاصه می کند که ارتباط بین کار در شیفت شب و خطر ابتلا به سرطان سینه را بررسی می کند.

اما به نظر حقیر ،  خیلی موضوع مسخره ای است  چون ارتباط منطقی بین شیفت شب و سرطان سینه وجود ندارد

٩١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
١٣
تاریخ
٥ ماه پیش

این متن کتاب هست که من باید ترجمه کنم برای یکی از درس ها و این تحقیقاتی که در کشورهای دیگر صورت گرفته و بنده حق میدم بهتون که مسخره باشد

A cohort study is a type of observational study that follows a group of participants over a period of time, examining how certain factors (like exposure to a given risk factor) affect their health outcomes. The individuals in the cohort have a characteristic or lived experience in common, such as birth year or geographic area.

٣٠,٤٩١
طلایی
١٠
نقره‌ای
١٠١
برنزی
٧٨
تاریخ
٥ ماه پیش

Cohort studies: مطالعات هم‌گروهی

Case-control studies:  مطالعات  موردی شاهدی

Prospective  studies:  مطالعات  آینده‌نگر

Retrospective  studies:  مطالعات  گذشته‌نگر

٢٠,٩٨٣
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٤٣
برنزی
١٩٣
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما