پرسش خود را بپرسید

ترجمه عبارت Several internal and external factors influence...

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٧٦

ترجمه عبارت زیر:

Several internal and external factors influence our alertness as well as our mental and physiological 
performances. For circadian rhythms to benefit an organism, they must be synchronized to the daily 
changes in the environment. Light–dark rhythm is a strong natural zeitgeber that synchronizes our 
biological rhythms in accord with the 24-hour day length of the earth.

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عوامل درونی (اندوژن)  و بیرونی همیشه بر هوشیاری و همچنین عملکرد ذهنی و فیزیولوژیکی ما تأثیر می گذارند. 

برای اینکه سیکل‌های شبانه‌روزی بدن  در خدمت هر  ارگانیسم  باشد، باید با تغییرات روزانه محیط هماهنگ شود.

ریتم شبانه‌روزی یک تایمر طبیعی قوی است که سیکل‌های بیولوژیکی ما را مطابق با طول روز   (24 ساعته)  تنظیم و همگام می‌کند.

٢١,٧٦٧
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٥٢
برنزی
١٩٧
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما