پرسش خود را بپرسید

"مضمون عنه" و" مضمون له" یعنی چی؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٢٣٥

سلام دو تا واژه تو قرارداد های بانکی هست کسی معنیش رو میدونه ؟

"مضمون عنه" و" مضمون له" 

١,٤٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مضمون عنه یعنی بده کار 

و مضمون له یعنی 

اسم ) کسی که بنفع او ضمانت شده .

٧٧,٨٣٧
طلایی
٥٧
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
١٩٨
تاریخ
٣ ماه پیش

عنه در عربی یعنی " از او" و له در عربی یعنی"برای او" پس مضمون له یعنی منفع شونده از ضمانت و مضمون عنه یعنی کسی که از او ضمانت شده.

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما