پرسش خود را بپرسید

جایگزین حرفه ای تر برای واژه important

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١٤١

جایگزین حرفه ای تر برای واژه 

important

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Critical

Key

Substantial

Indispensable

Imperative

١٢١,٤٨٨
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦٦
برنزی
٢٥١
تاریخ
٨ ماه پیش

Significant
Crucial
Vital

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما