پرسش خود را بپرسید

واژه حقوقی "استرعاء" یعنی چی؟؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٢٤

واژه حقوقی

 "استرعاء" 

یعنی چی؟؟

٥٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣٠

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
  • باب استفعال بوده و ریشه ی آن رعؤ می باشد  و بمعنای اصلاح  و رسیدگی بوده و در باب استفعال بمعنای طلب اصلاح  یا رسیدگی است.
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما