پرسش خود را بپرسید

Your wish is my command. یعنی چی؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٦٨٥

سلام این جمله محاوره ای یعنی چی؟

Your wish is my command.

١,٢٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٤٣

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معادل ضرب المثل از تو به یک اشارت، از من به سر دویدن

امر امر شماست

شما امر بفرمایید

هرچه شما بفرمائید

١٨,٦١٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٧ ماه پیش

هر چه شما بفرمایید

هرچه شما امر بفرمایید

امر امر شماست

هرچه شما دستور بدید

٢,٧٣١
طلایی
١
نقره‌ای
٩
برنزی
٣٣
تاریخ
٤ ماه پیش

معادل های فارسی نسبتاً زیادی هست براش

تو اصلاً جون بخواه

به روی چشمم

و ...

که معمولاً در پاسخ  به درخواست کسی گفته میشه  و حالت طنازانه ای داره.

 ?For Example : Could you bring me a glass of water

.Your wish is my command

٣٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٦
تاریخ
٧ ماه پیش

Your wish is my command,” 

"It means “I will do whatever you wish

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

دقیقأ به معنی چشم گفتن است.  مترادف با = as you said = you got it

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

شما    جون بخواه

شما  فقط لب تر  کن

٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٧ ماه پیش

The phrase “Your wish is my command” is an idiomatic expression that means “I am ready to do anything you ask me to do”. It is often used in a humorous or exaggerated way to indicate that the speaker is willing to comply with the other person’s request, no matter how unreasonable or difficult it may be.

یک عبارت اصطلاحی است به معنای "من برای انجام هر کاری که از من بخواهید آماده هستم". اغلب به صورت طنز آمیز یا اغراق آمیز استفاده می شود تا نشان دهد که گوینده حاضر است با درخواست طرف مقابل، صرف نظر از اینکه چقدر نامعقول یا دشوار باشد، موافقت کند.

  1. “Can you help me move this couch?” “Your wish is my command.”

  2. “I need you to finish this report by tomorrow.” “Your wish is my command.”

    https://idioms.thefreedictionary.com/your+wish+is+my+command

٢٧٩,٥٢٧
طلایی
١٨٠
نقره‌ای
٣,٣٦٧
برنزی
١,٩٣١
تاریخ
٧ ماه پیش

ارزوی تو فرمان منه. 

درواقع  به فارسی "شما امر کن" یا "هرچی شما بگید" معنی میده. 

٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما