پرسش خود را بپرسید

His days are numbered یعنی چی؟؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٦٤

سلام این جمله یعنی چی؟

His days are numbered

١,٠٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٦

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

آخرای عمر چیزی / یا کسی بودن

عمر چیزی / کسی رو به پایان بودن

تاریخ چیزی / کسی سر اومدن

کسی / چیزی به انتهای خط نزدیک شدن

کسی / چیزی نفس‌های آخر رو کشیدن

و از این دست معادل‌ها 

Synonyms

Your number is up

Countdown is on

٢٤,٨٧٨
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٨
برنزی
٩١
تاریخ
٤ ماه پیش

[او] آفتابِ لبِ بام است

١٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٤ ماه پیش

پاش لب گوره

نفس های آخر رو داره میکشه

نفسهاش به شماره افتاده

روزها و دقایق پایانی عمرش رو داره طی می کنه

و ........

٢١١,٨٨٦
طلایی
٦٧
نقره‌ای
٨٩٢
برنزی
٩٥٠
تاریخ
٤ ماه پیش

The phrase “his days are numbered” is an idiomatic expression that means “he is not likely to survive or be successful for much longer”. It is often used to indicate that someone’s life or usefulness is about to end, either because of illness, old age, or some other reason.

عبارت "روزهای او به شماره افتاده است" یک عبارت اصطلاحی است به این معنی که "او احتمالاً برای مدت طولانی تری زنده نمی ماند یا موفق نمی شود". اغلب برای نشان دادن این که زندگی یا مفید بودن یک نفر به دلیل بیماری، کهولت سن یا دلایل دیگر به پایان می رسد، استفاده می شود.

  1. “The doctor told him that his days are numbered.”

  2. “After the scandal, it was clear that his days as CEO were numbered.”

    https://idioms.thefreedictionary.com/days+are+numbered

    https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/days-are-numbered

١٤٧,١٠٧
طلایی
٥٣
نقره‌ای
٢,١٤٨
برنزی
٩٠٢
تاریخ
٤ ماه پیش

عمرش به سمارش افتاده. 

٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

یعنی روزهای باقی‌مانده برای اون فرد کم و محدوده. ممکنه در یک شغل یا در زندگی باشه. 

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما