پرسش خود را بپرسید

فرق soul, ghost, spirit چیست؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١,٦٣٠

فرق

 soul, ghost, spirit 

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"Soul," "ghost," و "spirit" کلماتی هستند که در مفاهیم مذهبی، فلسفی و اسطوره‌ای به کار می‌روند و ممکن است در معانی متفاوتی در اختیار داشته باشند. این کلمات بسته به متن و سیاق ممکن است تعاریف متفاوتی داشته باشند، اما در کل می‌توان به تفاوت‌های عمده آنها اشاره کرد:

 1. Soul (روح):
  • روح به عنوان جزء اساسی و اساسی انسان در فلسفه و ادیان مختلف تلقی می‌شود.
  • روح به عنوان جزءی ناتمام از انسان تصور می‌شود که بر خلاف بدن فانی اوست و برای زندگی بعد از مرگ می‌ماند.
  • در ادیان مختلف، روح به عنوان جزءی از انسان تلقی می‌شود که باعث طبیعت دائمی و ارتباط با خدا یا جهان ماوراطبیعی می‌شود.
 2. Ghost (روح، پری‌روح):
  • روح یا پری‌روح به موجودات غیرفیزیکی و ماورائی در اسطوره‌ها، داستان‌ها و باورهای مختلف اشاره دارد.
  • گاهی اوقات به عنوان روح یا پری‌روح از انسان‌های مرده یا ارواح متعلق به دنیای پس از مرگ یاد می‌شود.
  • در بسیاری از باورها، روح‌ها یا پری‌روح‌ها به عنوان اشیاء مخوف و معمولاً نامرئی تصور می‌شوند.
 3. Spirit (روح):
  • "روح" به معنای انرژی معنوی یا قوه داخلی انسان یا موجودات دیگر به کار می‌رود.
  • ممکن است به عنوان نیروهای معنوی یا معنویت در انسانها و موجودات دیگر اشاره کند.
  • این مفهوم به طور عام در فلسفه و مذهب به عنوان یک جنبه عقلانی و انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهم است توجه داشت که این تعاریف نهایی نیستند و این کلمات می‌توانند در متن‌ها و سیاق‌های مختلف تعبیرهای مختلفی داشته باشند. همچنین، تفاوت‌های معنایی بین این کلمات ممکن است در فرهنگ‌ها و باورهای مختلف متفاوت باشد.

٤,٩١٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٧ ماه پیش

هر سه تاشون به معنی روح هستن اما یه فرق ریز دارن.

ghost به معنی روحی هست که ممکنه انسانها ببیننش. مثلا یکی میگه روح یک انسان مرده رو دیده. همون تصور هممون از روح که مثل یک سایه است و وجود فیزیکی داره و قابل دیدنه.

soul پاک تره و قابل دیدن نیست. درون ما وجود داره. مثلا روح خودمون رو باید بگیم soul نه ghost. یکم هم بیشتر حالت روانی منظورمون هست تا حال فیزیکی. مثلا میگن یک نفر روح پاکی داره، اینجا منظور soul هست.

spirit  هم میشه گفت همون soul هست اما وقتی میگیم spirit بیشتر منظورمون انرژی و شخصیت یک فرد هست نه خودِ روحش. مثلا برای یوگا و مدیتیشن بیشتر دیدم استفاده بشه.

١٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٤
تاریخ
٧ ماه پیش

 Spirit به معنی روحیه

Soul روح انسا ن 

Ghost شبه

١٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٧ ماه پیش

soul و spirit در بدن تموم موجودات زنده وجود داره یعنی روح تو بدنت هست

اما ghost روحیه که جسمی نداره یا انرژی انسان پس از مرگ که رها شده، اگه تو فیلم ترسناک ها هم دقت کنی میبینی که به روحی که تو یه خونه یا مکانی گیر افتاده و شخص باور داره که میتونه صداشو یا حتی روحشو ببینه از ghost استفاده میکنن

١٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٧ ماه پیش
 • Soul: The soul is often defined as the spiritual or immaterial part of a human being that is believed to survive after death. It is associated with the essence of a person’s identity, consciousness, and personality. In some religious traditions, the soul is believed to be created by God and infused into the body at birth.
 • Soul: روح اغلب به عنوان بخش معنوی یا غیر مادی یک انسان تعریف می شود که اعتقاد بر این است که پس از مرگ زنده می ماند. با ماهیت هویت، آگاهی و شخصیت یک فرد مرتبط است. در برخی از روایات دینی اعتقاد بر این است که روح توسط خدا آفریده شده و در بدو تولد به بدن دمیده می شود.
 • Ghost: A ghost is typically defined as the spirit or soul of a deceased person that appears to the living. It is often depicted as a disembodied entity that haunts a particular location or person. Ghosts are often associated with supernatural phenomena and are believed to be able to interact with the physical world.
 • Ghost: شبح معمولاً به عنوان soul  یا spirit  یک فرد متوفی که برای زنده ظاهر می شود تعریف می شود. اغلب به عنوان موجودی بی‌جسم که مکان یا شخص خاصی را تعقیب می‌کند، به تصویر کشیده می‌شود. اشباح اغلب با پدیده های ماوراء طبیعی مرتبط هستند و اعتقاد بر این است که می توانند با دنیای فیزیکی تعامل داشته باشند.
 • Spirit: The term “spirit” can have many different meanings depending on the context. In general, it refers to a non-physical entity or force that is believed to animate living beings and objects. In religious contexts, it can refer to the Holy Spirit or other divine entities. In some philosophical traditions, it can refer to the essence or fundamental nature of something.
 • Spirit:  بسته به زمینه می تواند معانی مختلفی داشته باشد. به طور کلی، به یک موجود یا نیروی غیر فیزیکی اطلاق می شود که اعتقاد بر این است که موجودات زنده و اشیاء را زنده می کند. در زمینه های مذهبی، می تواند به روح القدس یا دیگر موجودات الهی اشاره کند. در برخی از روایات فلسفی می توان به ذات یا ماهیت اساسی چیزی اشاره کرد.
٢٥٥,١٦٨
طلایی
١٥٥
نقره‌ای
٣,٢٧٧
برنزی
١,٧٢٩
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما