پرسش خود را بپرسید

ترجمه انگلیسی به فارسی Generally speaking, our scholarly discourses...

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١٩٢

Generally speaking, our scholarly discourses about culture, language and translation are not intentionally or openly manipulative. This is not the argument I wish to put forward. But they are arguabl 

disappointing in their attempt to explain away the politics of language and translation by portraying a world in which cultural misunderstanding is unintended, innocent and can be avoided once we are sensitised to cultural differences and have a well-trained group of professionals who can mediate between different cultures in a non-biased and responsible manner. More specifically, I will be arguing in this article that in attempting to theorise the location of translators within social practices, translation scholars have valorised the translator’s role in society in somewhat uncritical and unrealistic ways. 

٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به طور کلی، گفتمان‌های دانشی ما در مورد فرهنگ، زبان و ترجمه به طور عمدی یا آشکار به منظور تبلیغ یا تلاعب نیستند. این ادعایی نیست که من می‌خواهم مطرح کنم. اما می‌توان گفت که آنها در تلاش برای توضیح دادن سیاست‌های زبان و ترجمه نسبت به دنیایی هستند که عدم درک فرهنگی ناخودآگاه، بی‌گناهانه است و می‌تواند از بین برود یک‌بار بعد از اینکه به تفاوت‌های فرهنگی حساس شویم و گروهی که آموزش‌دیده‌اند و می‌توانند به عنوان میانجی بین فرهنگ‌های مختلف با رفتاری بی‌تعصبانه و مسئولیت‌پذیر کار کنند. به طور خاص‌تر، در این مقاله من دلیل‌گونه ادعا می‌کنم که در تلاش برای نظریه‌پردازی در مورد موقعیت مترجمان در عملکردهای اجتماعی، دانشمندان ترجمه نقش مترجم در جامعه را به نحوی کمی تحلیل‌نکرده و غیر واقع‌گرا به ارزش برسانده‌اند.

٤,٨٨٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما