پرسش خود را بپرسید

در ترجمه before the world در جمله زیر

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٨١

در ترجمه جمله زیر  قسمت پررنگ چه معنی دارد؟

A young writer, who ventures for the first time before the world is under some embarrassment.

٩,٢٨٢
طلایی
١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
١٢٣
عکس پرسش

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در جمله مورد نظر، عبارت "before the world" به معنای "در مقابل جهان یا عموم مردم" استفاده شده است. این عبارت نشان‌دهنده زمانی استفاده می‌شود که کسی برای اولین بار در معرض توجه عموم قرار می‌گیرد یا اثر خود را به نمایش می‌گذارد. در این متن، نویسنده‌ای جوان برای اولین بار اثر خود را در معرض دیدگان دنیا گذاشته است و به نظر می‌رسد که او در این موقعیت احساس شرم یا ترس می‌کند.

٤,٥٣٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٦
تاریخ
٤ ماه پیش

 نویسنده جوانی که  اولین بار است در  انظار عمومی  حاضر میشه، خجالت میکشه.

before the world منظورش انظار عمومی هستش. معادل

 before the public 

١١٨,٤٣٨
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦١
برنزی
٢٣٩
تاریخ
٤ ماه پیش

Before the public eye

  یا

 Before the world stage

٨٧٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
١٣
تاریخ
٤ ماه پیش

با سلام.

فکر میکنم، معنی ویژه ای ندارد و می توان آن را : پیش از همه، قبل از همه دنیا، به عنوان اولین نفر ، و جملاتی از این دست ترجمه و معادل سازی کرد.

٢١١,٨٦٦
طلایی
٦٧
نقره‌ای
٨٩٢
برنزی
٩٥٠
تاریخ
٤ ماه پیش

Thr world: the earth, together with all of its countries and peoples.

"he was doing his bit to save the world"

فکر میکنم  the world  در اینجا به معنی مردمِ جهان باشه. پس before the world میشه قبل از بقیه.

٣,٩٨٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

شاید بشه گفت: پیشِ چشم دنیا!

٢٠,٢٦٦
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٣٨
برنزی
١٨٩
تاریخ
٤ ماه پیش

یعنی در مقابل جهان 

١,١٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
١٤
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما