پرسش خود را بپرسید

معنای عبارت "حمایت شونده"

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٢٦

سلام ودعرض ادب

به جای "کسی که حمایت میشود" چه کلمه ای به کار ببریم

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

محتاج،مستضعف، مظلوم، واژگانی هستند که می‌توانند در تعادل (و نه ترادف) با حمایت شونده قرار بگیرند. «حمایتی» هم واژه‌ی دیگری است که همبستگی بیشتری با حمایت شونده دارد.

تاریخ
٤ ماه پیش

برای ابراز "کسی که حمایت می‌شود" می‌توانید از واژه "حامی" استفاده کنید. در این مفهوم، حامی به شخص یا نهادی اشاره دارد که دیگران را حمایت می‌کند یا به آنها کمک می‌کند. به عنوان مثال:

  • او یک حامی قوی برای این پروژه است.
  • این نهاد به توسعه اجتماعی حمایت می‌کند.

واژه‌های دیگری مانند "پشتیبان" و "حمایت‌کننده" هم می‌توانند برای اشخاص یا نهادهایی که کمک به دیگران می‌کنند، مورد استفاده قرار بگیرند.

٤,٥٦٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٧
تاریخ
٤ ماه پیش

حمایت شده میشه: مَحمیٰ

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

درود

مستحق در دومقام

۱_شایسته و درخور و سزاوار ولایق

۲_درجایگاه فقیر و نیازمند و تهیدست

٨,١٢٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٣١
برنزی
٨٧
تاریخ
٤ ماه پیش

(کسی که پشتکار دارد) یا (کسی که کمک رسان داشته باشد)

٤٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٩
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما