پرسش خود را بپرسید

جمله کوردی رو معنی کنید

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
٥٦٥

امن نخوش نبم اتو قیناکه یعنی چی؟

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

جمله "امن نخوش نبم اتو قیناکه" به زبان کوردی :

 این جمله به فارسی به این صورت ترجمه می‌شود:

"من نمی‌فهمم که تو چه می‌گویی."

در این جمله:

  • "امن" به معنی "من" یا "من ن" در زبان کوردی است.
  • "نخوش نبم" به معنی "نمی‌فهمم" یا "نمی‌توانم بفهمم" است.
  • "اتو" به معنی "تو" در زبان کوردی است.
  • "قیناکه" به معنی "چه می‌گویی" یا "چه می‌گفتی" است.

پس از ترجمه، جمله به فارسی به معنی اظهار عدم درک نسبت به صحبت‌های فرد دیگر می‌شود.

٤,٩٦٣
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٨ ماه پیش

یعنی من مریض نباشم تو مشکلی ندارم مریض باشی

١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٨ ماه پیش

سلام . یعنی : فقط من مریض نباشم ، مهم نیست ( عیبی نداره ) که تو مریض باشی

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٨ ماه پیش

معنی: من بیمار نباشم تو اشکالی نداره به کوردی: امن نه خوش نه بم اتو قه ی ناکا

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٨ ماه پیش

یعنی من مریض نشو مال تو مشکلی نیست مهم نیستی

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٨ ماه پیش

من مریض نشم فقط ، ولی برای تو اشکال نداره 

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما