پرسش خود را بپرسید

تفاوت live,life,lives,alive

تاریخ
٩ ماه پیش
بازدید
١,٣٧١

سلام دوستان ، تفاوت

live,life,lives,alive

 چیه و هر کدومو کجا ها استفاده میشه ؟

٢,٤٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٢٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Live: به عنوان فعل به کار میره و به معنای زنده بودن و زندگی کردنه.

• I live in New York.

Life: به عنوان اسم به کار میره و یعنی زندگی و حیات یا طول عمر.

• He has a difficult life.

Lives: هم به عنوان اسم جمع و هم به عنوان فعل سوم شخص مفرد عمل می‌کنه.

• Many lives were lost in the accident. ➝ اسم جمع

• He lives in the city. ➝ فعل سوم شخص

Alive: صفتیه که به چیزی یا کسی که زنده و یا حتی سرحال و شادابه، نسبت داده میشه.

• The plant is still alive.

• She feels alive when she's dancing.

٢٦,٥٠٨
طلایی
١٢
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
١٢٩
تاریخ
٩ ماه پیش

معمولا وقتی قبل از فعل "a" استفاده بشه اون فعل تبدیل به صفت می‌شه. مثل asleep که به معنی "خوابیده" است یا همین alive.

مورد دیگه اینکه معمولا  وقتی اسمی به صدای "ف" ختم میشه هنگام جمع بستن f یا fe به ve تبدیل میشه و سپس s جمع میگیره.

مثل اسم life که تبدیل میشه به lives. یا leaf که تبدیل میشه به leaves. 

٤,٣٣٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٩
تاریخ
٩ ماه پیش

پاسخ شما