پرسش خود را بپرسید

تفاوت معنی این دو جمله دقیقا در چی هست؟ و آیا اصلا جمله دوم درست هست؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٠٦

-I will have finished it by the end of the wednesday.

-I will finish it by the end of the wednesday.

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

من باید تا چهارشنبه کار رو تمام کنم.

من تا چهارشنبه تمامش میکنم.

١١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٤
تاریخ
٤ ماه پیش

جمله‌ی اول  برای اطمینان‌بخشی به مخاطب است: من «حتماً» تا چهارشنبه کار را تمام کرده‌ام (خواهم کرد).
جمله‌ی دوم جمله‌ی خبری عادی است: من تا چهارشنبه کار را تمام خواهم کرد.

٢٦,٩٧٢
طلایی
٥
نقره‌ای
٧٩
برنزی
١٧٩
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما