پرسش خود را بپرسید

استفاده کن وگرنه از دستش میدی به انگلیسی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١١٤

استفاده کن وگرنه ازدستش میدی به انگلیسی چی میشه؟

 آیا use our losed صحیح است؟

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عبارت "استفاده کن وگرنه ازدستش میدی" به انگلیسی ممکن است به شکل مختلف ترجمه شود. یکی از روش‌های معمول برای انتقال این معنا به انگلیسی عبارت "Use it or lose it" است. این عبارت به معنای "از آن استفاده کن وگرنه از دست بده" یا به اندازه کافی از چیزی استفاده کن تا آن را از دست ندهیم، به کار می‌رود.

در مورد سوال دوم، عبارت "use our losed" صحیح نیست. "Losed" یک واژه نامعتبر و غیرمعمول است. اگر می‌خواهید به شکل صحیح انتقال دهید که اگر از چیزی به موقع استفاده نکنید، آن را از دست می‌دهید، می‌توانید از عبارت "use it or lose it" استفاده کنید، که در زبان انگلیسی رایج و صحیح است.

٣,٨٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

*Use it or lose it * is more common 

٢,٨٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

Use-it-or-lose-it

یک صفت غیر رسمی هم هست

٢٤,٥٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

Use it or you will lose it

٢٤,٥٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.