پرسش خود را بپرسید

اشکال جمله it always snow in winter

تاریخ
٩ ماه پیش
بازدید
٢٦٩

اشکال این  جمله چیست؟

it always snow  in winter 

٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٧

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اینجا زمان فعل، حال ساده است و نوع فاعل هم   سوم شخص مفرد.

پس در این صورت در  انتهای فعل  s  به کار میره.

It always snows in winter

همونطور که اگر از انواع دیگه‌ی ضمایر  فاعلی (به غیر از سوم شخص مفرد) استفاده میکردیم، فعل s  نمیگرفت و جمله به این صورت در میومد :

I drink 2 cups of coffee every day.

دقت کنید که انتهای فعل s  نگرفته چون فاعل اول شخص مفرده.

٢٦,٥٠٨
طلایی
١٢
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
١٢٩
تاریخ
٩ ماه پیش

فعل snow نیاز به s سوم شخص داره ؛ باید گفت snows

٧٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٩
تاریخ
٩ ماه پیش

.It always snows in winter

بعد از it   باید از سوم شخص فعل استفاده کرد .

٦٦,١٠٨
طلایی
٢٤
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
١١٨
تاریخ
٩ ماه پیش

پاسخ شما