پرسش خود را بپرسید

سوالم اینه که از do وقتی به معنی انجام کار در جمله استفاده میکنیم.میتونیم برای she/he does استفاده کنیم؟یا برای گذشته did؟یا فقط do قابل قبوله..

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٦٦

ممنون میشم از پاسخگویی.

٤٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

قطعا میشه

Do your  best

نهایت تلاشت رو بکن

I know she does her best

می‌دونم نهایت تلاشش رو می‌کنه

I did my job/  homework  ... 

کارم رو انجام دادم/ تکالیفم رو انجام دادم

I know she did her best

می‌دونم نهایت تلاشش رو کرد

٢٤,٣٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما