پرسش خود را بپرسید

معنی come sooner چیه؟

تاریخ
١٠ ماه پیش
بازدید
١٧١

جمله مربوطه :

 This issue will come sooner

١٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٢

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

زودتر از انتظار، زودتر از چیزی که انتظار می‌ره

My prediction has come true sooner than I thought.

پیش‌بینی من زودتر از چیزی که انتظار داشتم اتفاق افتاد.

 The flight arrived sooner than we expected.

پرواز زودتر از چیزی که انتظار داشتیم رسید

٢٥,٢٣٢
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢١
برنزی
٩٤
تاریخ
١٠ ماه پیش

ترجمه  جمله :  این نشریه زودتر  منتشر خواهد شد. 

١١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٣
تاریخ
٩ ماه پیش

اگر اشتباه نکنم می‌شه "زودتر از موعد رخ دادن/اتفاق افتادن" 

٣,٩٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٩٤
برنزی
٥١
تاریخ
١٠ ماه پیش

پاسخ شما