پرسش خود را بپرسید

معنی come sooner چیه؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١١٣

جمله مربوطه :

 This issue will come sooner

٢٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

زودتر از انتظار، زودتر از چیزی که انتظار می‌ره

My prediction has come true sooner than I thought.

پیش‌بینی من زودتر از چیزی که انتظار داشتم اتفاق افتاد.

 The flight arrived sooner than we expected.

پرواز زودتر از چیزی که انتظار داشتیم رسید

٢٤,٣٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

ترجمه  جمله :  این نشریه زودتر  منتشر خواهد شد. 

١١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

اگر اشتباه نکنم می‌شه "زودتر از موعد رخ دادن/اتفاق افتادن" 

٢,٨٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما