پرسش خود را بپرسید

تحلیل ساختار by the way

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٠٩

آیا ساختار by the way  که متشکل از چندین کلمه و زیرساختار های تشکیل دهنده ی این اصلاح می باشد، قابلیتی دارد که بتوان ضمایر را درون این نوع از ساختار پیچیده (ساختاراصلی-ساختارفرعی یا همان زیرساختار) گنجاند یا خیر؟ 

برای مثال آیا ساختار بندی (بدیهی است که ساختار با گرامر مقداری تفاوت دارد.) جمله ی زیر صحیح است یا خیر :

 I couldn't find it by the way my bad 

٢٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ساختار "by the way" به عنوان عبارتی معمولاً برای وارد کردن یک موضوع جانبی در حین صحبت استفاده می‌شود و نمی‌توان ضمایر را درون این ساختار قرار داد. بنابراین، جمله "I couldn't find it by the way my bad."   نامناسب است. به جای آن، می‌توانید از ساختار زیر استفاده کنید:

"By the way, my bad, I couldn't find it."

تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما