پرسش خود را بپرسید

استعداد داشتن به انگلیسی

تاریخ
١٠ ماه پیش
بازدید
٦٠١

من استعداد  نقاشی دارم به انگلیسی 

٣٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

I have a skill to paint

-
١٠ ماه پیش

سلام یکی از معناش به انگلیسی میشهI can drawingیاI'm really good at drawing😊

-
١٠ ماه پیش

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام، میتونی از اینا استفاده کنی 

I'm talented in painting 

یعنی من در نقاشی استعداد دارم 

 I'm gifted in painting 

یعنی من در نقاشی استعداد ذاتی دارم 

I'm good at painting 

 یعنی من در نقاشی خوبم 

عبارت (...I'm good at )یعنی خوب بودن در چیزی ، شما میتونی این عبارت رو بیاری و بعدش چیزی که توش خوب هستی رو بنویسی

I'm skilled at painting 

یعنی من در نقاشی مهارت دارم 

٣٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١٠ ماه پیش

سلام با نظر ایشون موافقم و چه بسا که بیشتر از نیاز هم پاسخ دادند ، و همه این ها به علاوه اینکه بعد از هر کدام فعل به همراه ing میاد .

-
١٠ ماه پیش

غیر از مثال های دوستان 

I have a knack for painting or drawing 

I am skilled at drawing  هم که میشه مهارت نقاشی رو دارم 

٧٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٧
تاریخ
١٠ ماه پیش

...I'm talented at 

در کل کلمه معنی talent استعداد رو میده   

٦٦,١٠٨
طلایی
٢٤
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
١١٨
تاریخ
١٠ ماه پیش

سلام میتونی اینارو بگی:
The talent of drawing : استعداد کشیدن نقاشی
I have a talent for painting : من استعداد نقاشی دارم
I am good at painting: من در نقاشی ماهر هستم 

تاریخ
١٠ ماه پیش

پاسخ شما