پرسش خود را بپرسید

دلیل استفاده از when در آخر جمله‌ی زیر

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧١

She has lived there since when?

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 واژه since با زمان حال کامل  بکار می رود ومعنی آن می شود  از ....تا حالا.

بیانگر  زمان دقیق شروع یک فعالیت در گذشته می باشد و آن فعالیت ادامه یافته تا به زمان حال رسید.  اینکه بعد از since کلمه when آمده است . به زمان  شروع  دقیق یک فعالیت در گذشته  اشاره می کند.  

معنی جمله می شود. او از چه زمانی آنجا زندگی  کرده است ؟

فرد دقیقا می خواهد بداند  که او چه زمانی  آنجا زندگی کرده است؟  زمان  دقیق برایش مهم است.

٣,٤٤٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٦
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

Since when یعنی از کِی؟

اون از کِی اونجا زندگی میکنه؟

١٣,٩٩١
طلایی
١٦
نقره‌ای
٢٤٠
برنزی
٣٢
تاریخ
١ ماه پیش

استفاده از "when" در انتهای جمله "She has lived there since when?" به منظور پرسیدن زمان دقیق شروع یک عمل یا واقعهای است که در گذشته آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. در این مورد، "since" به کار رفته تا نشان دهد که عمل زندگی کردن در مکانی خاص از یک نقطه زمانی در گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. "When" در انتهای جمله به عنوان یک کلمه پرسشی استفاده شده تا زمان دقیق شروع این عمل را جویا شود. این ساختار معمولاً برای تأکید بیشتر بر روی پرسش زمانی و گاهی برای بیان تعجب یا شگفتی استفاده میشود.

٢٢,٠٦٨
طلایی
٣٢
نقره‌ای
٤٩٠
برنزی
١٩٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما