پرسش خود را بپرسید

اختلال " perfectionism"

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٣٧

ایا 

 " perfectionism"

اختلال روانشناسیه ؟

٨٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

پرفکشنیسم یا کمالگرایی به خودی خود یک اختلال روانشناختی محسوب نمیشود، اما میتواند به صورتی بیش از حد و افراطی بروز پیدا کند که در این صورت ممکن است باعث بروز مشکلات روانی شود . کمالگرایی مثبت میتواند به پیشرفت و رشد فرد کمک کند، اما کمالگرایی منفی یا افراطی میتواند مانع پیشرفت شود و زمینهساز شکست و کاهش اعتماد به نفس گردد. همچنین، کمالگرایی افراطی میتواند باعث بروز اختلالات روانی مانند اختلال خوردن، اختلالات اضطرابی، و اختلال شخصیت وسواسی اجباری شود. بنابراین، در حالی که کمالگرایی به تنهایی یک اختلال نیست، میتواند در صورتی که به شکل افراطی و بیمارگونه بروز پیدا کند، به عنوان یک مشکل روانشناختی در نظر گرفته شود .

٢٠,٩١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
١٩٠
تاریخ
٣ هفته پیش

معنی لغویش میشه "کمال گرایی" 

یک اختلال روانشاختی است  که فرد مبتلا به آن، توقعات بالایی از خود و سایرین دارد و مدام سعی دارد هر کاری را به بهترین نحو به انجام برساند و شاید در ظاهر ویژگی مثبتی باشد  ولی در واقعیت منجر به انفعال و ترس فرد از انجام هر فعالیتی می شود. در واقع با به وجود آمدن اولین و کوچک ترین مشکل فرد خود را عاجز از انجام مابقی کار می بیند و یا آنقدر با سماجت و سختی کار را به بهترین نحو به اتمام می رساند و برای انجام کارهای بعدی جرأت و انگیزه کافی را از دست می دهد.

١,٧٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٦
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما