پرسش خود را بپرسید

"domain expertise" یعنی چی؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١٨

"domain expertise" 

یعنی چی؟ 

٦٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
معادل: کارشناس یا متخصص  دامنه 

توضیح: یک متخصص دامنه فردی با دانش یا مهارت های گسترده در یک حوزه یا صنعت خاص است   کارشناس دامنه که دانش دقیق و اختصاصی یک کسب و کار را دارد به ما برای پیاده‌سازی پروژه و حل صورت مسئله کمک   می کند.

٩,٩٧١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما