پرسش خود را بپرسید

گرامری کدوم درسته ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٦

Sorry, but when you called I ______ a shower.

٢٠ %

had

١ پاسخ
٠ %

did have

٨٠ %

was having

٤ پاسخ
٠ %

were having

٢,٧٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٢١

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠,٣٥٤
طلایی
٧
نقره‌ای
١٤٢
برنزی
٦٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٤,٨٥١
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٣,٩٩١
طلایی
١٦
نقره‌ای
٢٤٠
برنزی
٣٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما