پرسش خود را بپرسید

تست گرامر زبان انگلیسی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٦

Where_______you from?

١٠٠ %

are

٤ پاسخ
٠ %

am

٠ %

is

٠ %

be

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٣,٩٩١
طلایی
١٦
نقره‌ای
٢٤٠
برنزی
٣٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

درود گ۱ صحیح است. Where are you from? شما اهل کجایید؟/از کدوم کشور هستید؟ چون فاعل در اینجا، you هست، از فعل are استفاده میشه.

١,٣٦٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢٤
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما